เลขเด็ดหวยลาว 18 10 64เพจ วัน วาน

Sports News

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2 ข้าราชการ สำนักงานวัฒนธรรม

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระรทรวงวัฒนธรรม 2 ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตา…