อาร์เจนตินาฝรั่งเศส แนวทางหวยฮานอยวันนี้

Games News

“สสส.” เปิดตัวคู่มือจัดประชุมรูปแบบใหม่ “WalkShop การเดินประชุมเพื่อสุขภาพ”

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย เปิดตัวคู่มือการจัดกิจกรรม “Walkshop เดินไปคุยไป” ภายในงาน PA FORUM งานเสว…