ถ่ายทอด แมน ยู

Games News

“ศุภมาส” รวยทะลุ 1.5 พันล้าน โรลส์-รอยซ์ 2 คัน ทองคำแท่ง 100 ล้าน

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี กรณีเข้ารับตำแหน่ง รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 โดย น.ส.ศุภมาส แจ้งสถานภาพสมรสกับ พ.ต.อ.ล้ำพันธ์ พร…