Games News

ศาล รธน.สั่งส่งหลักฐานเพิ่ม คดี “ศักดิ์สยาม-หจก.บุรีเจริญ”

0 0
Read Time:2 Minute, 9 Second

วันที่ 14 มิถุนายน ศาลรัฐธรรมนูญ มีการประชุมพิจารณาคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยคดีที่น่าสนใจ เรื่องพิจารณาที่ 8/2566 กรณี ส.ส.จำนวน 54 คน เข้าชื่อยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ร้อง ว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ผู้ถูกร้อง ยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนและยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของ หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น อย่างแท้จริง จะทำให้ผู้ถูกร้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของ หจก.ดังกล่าว

เป็นการกระทำอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 187 ประกอบ พ.ร.บ.การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศคำพูดจาก สล็อต777. 2543 มาตรา 4 (1) เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) หรือไม่

ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ สอบ "ศักดิ์สยาม" ขัด รธน.ปราบโกง

“ศักดิ์สยาม” เตรียมคำชี้แจงเรียบร้อย หลังศาลสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ปมซุกหุ้น

โดยวันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมต่อศาลรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (9) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับคำร้องไว้วินิจฉัย และให้นายศักดิ์สยาม (ผู้ถูกร้อง) ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง พร้อมทั้งมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งให้นายศักดิ์สยาม หยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย แจ้งให้คู่กรณีและนายกรัฐมนตรีทราบ

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 นายศักดิ์สยาม ได้ส่งคำขอเลื่อนเข้าชี้แจงแก่ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายเวลาการยื่นเอกสารคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา เนื่องจากเอกสารสำคัญจำนวนมาก ต้องได้รับการรับรองจากบุคคล และนิติบุคคลภายนอก โดยในขณะนี้ ทีมกฎหมายอยู่ระหว่างขอข้อมูลมาประกอบคำชี้แจง

และความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้คือ ศาลรัฐธรรมนูญให้บุคคลที่เกี่ยวข้องจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมต่อศาลรัฐธรรมนูญ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

About The Author