Sports News

วิบากกรรม ITD เบี้ยวหุ้นกู้แสนล้าน สู่ปมค้างค่าจ้างแรงงานไซต์ก่อสร้าง

0 0
Read Time:5 Minute, 52 Second

จากกรณีคนงานของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD ออกมารวมกลุ่มเรียกร้องหลังบริษัทค้างจ่ายค่าจ้างเงินเดือนพนักงานรวมถึงคนงานก่อสร้างในโครงการต่างๆ หากย้อนดูปมปัญหาทางธุรกิจของ ITD พบว่า

เมื่อต้นปี 2567 ช่วงเดือน ม.ค.ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกมาเตือนขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ ITD จำนวน 5 รุ่น ได้แก่

แรงงานประท้วง ทวงค่าจ้าง หลัง ITD ค้างจ่าย-ให้ไม่ครบหลายงวด

ก.ล.ต.เตือนผู้ถือหุ้นกู้ ITD ใช้สิทธิออกเสียง ปมยืดจ่ายหนี้ 2 ปี

ราคาทองวันนี้ (8 มี.ค.2567) ในประเทศเริ่มนิ่ง เปิดตลาดลง 50 บาท

1. ITD242A 2. ITD24DA 3. ITD24DB 4. ITD254A และ 5. ITD266A โดยใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ

โดย ก.ล.ต.เตือนผู้ถือหุ้นกู้ ITD จำนวน 5 รุ่น ใช้สิทธิออกเสียง ในการประชุมวันที่ 17 ม.ค. 2567 กรณีการผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี

และในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 30 ม.ค. 2567ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 ซึ่งคือ หุ้นกู้ ITD254A ไม่ครบเป็นองค์ประชุม จึงไม่สามารถประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้และต้องเลื่อนออกไป

การเลื่อนจ่ายหุ้นกู้นั้น ITD ชี้แจงว่ามาจากปัญหาการขาดสภาพคล่อง ส่งผลให้บริษัทผิดนัดชำระหุ้นกู้ เนื่องจากเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเพิ่งฟื้น และโครงการของบริษัทอยู่ในช่วงดำเนินการและอยู่ระหว่างส่งมอบให้ลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ

กระแสข่าวขายเหมืองแร่โปแตช 500 ล้านดอลลาร์มาจ่ายหุ้นกู้คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ต่อมามีกระแสข่าวว่า ITD ต้องการขายโครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดกันว่าอาจนำเงินมาชำระหนี้หุ้นกู้ ITD254A หลังขอเลื่อนไป 2 ปี

ซึ่ง ITD ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าโครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี คือการลงทุนกลุ่มบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวร้อยละ 90 และมีกระทรวงการคลังได้ถือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนโดยบริษัทย่อย

ซึ่งได้รับอนุญาตประทานบัตรการทำเหมืองประเภทที่ 3 การทำเหมืองใต้ดิน ประเภทแร่โปแตช วันที่ 23 ก.ย. 2565 จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว จำนวน 4 แปลงของแหล่งแร่อุดรใต้ รวมเนื้อที่ 25,446 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา

โดยระยะเวลาการอนุญาตประทานบัตร 25 ปี โดยบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาโครงการภายใต้กรอบของประทานบัตรที่ได้รับรวมถึงการดำเนินการจัดการแผนงานพัฒนาโครงการในละเอียด

ซึ่งตามที่ได้มีการเสนอข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาคัดเลือก และเจรจา ผู้ร่วมทุนที่จะเข้ามาลงทุนในบางส่วน และเมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป

แจ้งเลื่อนส่งงบการเงินปี 2566 ล่าช้า

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2567ITD ขอชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนว่า มีความจำเป็นต้องนำส่งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ล่าช้ากว่าที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลบางส่วนอยู่ระหว่างการดำนินงานของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีต้องใช้ระยะเวลาอีกช่วงหนึ่งในการตรวจสอบเพื่อให้งบการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้

โดย บริษัทฯ แจ้งเลื่อนส่งงบการเงินประจำปีล่าช้า และคาดว่าจะสามารถนำส่งงบการเงินดังกล่าวภายใน 29 มีนาคม พ.ศ.2567

ต่อมา วันที่ 1 มี.ค. 2567ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566 ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ ITD

อย่างไรก็ตามบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยมีนายไผท ชาครบัณฑิต ประธานกรรมการและนายเปรมชัย กรรณสูตประธานบริหาร มีลูกจ้างกว่า 25,000 คน ทั่วประเทศ และมีสำนักงานสาขาและอยู่กระจายตามโครงการก่อสร้างต่างๆ กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยเริ่มต้นเงินทุนจดทะเบียน 6,337,920,861 บาท

สำหรับผลการดําเนินงานบริษัทมีรายได้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 จํานวน 5.26 หมื่นล้านบาท กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ยังเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 6 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 54% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน

ลามไม่จ่ายเงินค่าจ้างตั้งแต่งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กลุ่มลูกจ้างของบริษัทฯ ในหลายจังหวัดได้เคลื่อนไหวรวมตัวเรียกร้องให้บริษัทฯ จ่ายเงินค่าจ้างที่ค้างง่ายตั้งแต่งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ได้แก่

  • จ.สระบุรี มีสำนักงานสาขา 3 แห่ง และกิจการร่วมค้า 1 แห่ง โดย เมื่อวานนี้ (7 มี.ค. 67 ) กลุ่มลูกจ้างสัญชาติเมียนมา 550 คน ได้รวมตัวกันงานสาขา ใน อ.วิหารแดงเรียกร้องให้บริษัทฯ จ่ายค่าจ้าง โดย ลูกจ้างคนไทยที่ได้รับผลกระทบยังไม่ได้มาร่วมเรียกร้อง
  • จ.ปทุมธานี วันนี้ (8 มี.ค. 67) มีสำนักงานสาขา 7 แห่ง กลุ่มลูกจ้างสัญชาติเมียนมา 20-30 คน เดินทางมา สสค.ปทุมธานี เพื่อร้องเรียนและขอให้ พตร. ดำเนินการให้บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์

ขณะที่ในเพจของบริษัทฯ ได้มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นข้อกฎหมายกรณีบริษัทฯ ผิดนัดชำระค่าจ้าง และพบเห็นการโพสสอบถามและเล่าความเดือดร้อนที่บริษัทฯ ยังไม่จ่ายค่าจ้าง (ไม่ระบุว่าทำงานที่สาขา/จังหวัดใด)

ทั้งนี้ จากการที่ บริษัทฯ มีสำนักงานสขาในหลายจังหวัดทั่วประเทศ เช่น กรุงเทพฯ นครราชสีมา อุดรธานี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง ภูเก็ต เชียงใหม่ ลำปาง ฯลฯ

คาดว่ามีลูกจ้างจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากการค้างจ่ายค่าจ้าง รวมทั้งลูกจ้าง subcontract จะรวมตัวเรียกร้องและเข้าร้องทุกข์ คร.7 ต่อพนักงานตรวจแรงงานแต่ละจังหวัดที่สาขาตั้งอยู่ ทั้งนี้ สำนักแรงงานสัมพันธ์จะติดตามความคืบหน้าและรายงานให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 10.45 น. PPTV ได้โทรศัพท์สอบถามไปยังฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ เพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ว่า ทางสำนักงานใหญ่ยังไม่ได้รับรายงานถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หากมีข้อมูลเพิ่มเติม จะแจ้งรายละเอียดกับสื่อมวลชนในภายหลัง

8 มีนาคม “วันสตรีสากล” รำลึกการเรียกร้องสิทธิ ความเท่าเทียมของผู้หญิง

แฟนการ์ตูนอาลัย “โทริยามะ อากิระ” ผู้สร้าง “ดราก้อนบอล” เสียชีวิตแล้ว

ประกาศเตือนพายุฤดูร้อน ฉบับที่ 7 ฝนจ่อถล่มไทยหลายพื้นที่

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

About The Author