Sports News

“กรมขนส่ง” เตรียมพร้อมรถสาธารณะ เดินทางหยุดช่วงประชุมเอเปค

0 0
Read Time:2 Minute, 51 Second

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ในฐานะที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 16-20 พ.ย.65 โดยการประชุมครั้งนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งกับประเทศไทย ในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งจะมีผู้นำจากประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกมาเข้าร่วมประชุม ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชน รัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่ 16-18 พ.ย.65 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปราการ ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน ส่งผลให้มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม จึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวดังกล่าว

โดย ขบ. มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศดำเนินการจัดหารถเสริมให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสารทั้งเที่ยวไปและกลับตลอดช่วงวันหยุดต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร พร้อมทั้งจัดระเบียบการเดินรถและการจราจรบริเวณสถานี นอกจากนี้ยังได้มีการจัดชุดเจ้าหน้าที่เพื่อสุ่มตรวจจับการใช้ความเร็วและเฝ้าระวังการใช้ความเร็วของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะผ่านศูนย์ GPS ตลอดจนดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ตลอด 24 ชมคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น. เพื่อป้องกันมิให้ผู้โดยสารถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะคำพูดจาก ทดลองสล็อต pg

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจความพร้อม ณ สถานประกอบการก่อนวันหยุดต่อเนื่องดังกล่าว เพื่อกำชับผู้ประกอบการให้ตรวจความพร้อมของรถและอุปกรณ์ส่วนควบ รวมถึงตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถในด้านต่างๆ เช่น การมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง ตรวจความพร้อมด้านร่างกาย ตรวจสมุดประจำรถ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ และตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ รวมทั้ง ยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจการใช้สารเสพติดของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ

รวมทั้งเข้มงวดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จุดจอด และจุดตรวจ Checking Point บนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ โดยตัวรถจะต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัยครบถ้วน ได้แก่ เข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา และเน้นย้ำให้พนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด รวมไปถึงประสานขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการใช้งานรถบรรทุกในช่วงวันหยุดยาว เพื่อลดปัญหาด้านการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง กรณีที่จำเป็นต้องใช้รถขนส่งสินค้า ให้ผู้ประกอบการกำชับผู้ขับรถให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ขับรถเกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด

นายจิรุตม์ กล่าวอีกว่า เนื่องจากการประชุมเอเปคครั้งนี้ เป็นการประชุมระดับโลกมีผู้นำจากต่างประเทศมาร่วมประชุม ซึ่งมีประชาชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกให้ความสนใจอย่างมาก กรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปราการ ขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎหมายเคารพกฎจราจร เช่น การใช้ความเร็วในการขับรถไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (จยย.) และต้องสวมใส่หมวกนิรภัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

About The Author